27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 634
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, haar besluit conform artikel 100 van de Grondwet inzake een
militaire missie tot en met 2021 in Afghanistan in te trekken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut