27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 313
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe onderhandelaarsakkoord primair onderwijs een geactualiseerde
functiewaardering omvat die gelijkstaat aan die van leraren in het voortgezet onderwijs;


van mening dat bij een gelijke zwaarte in dezelfde sector ook gelijke waardering in
de vorm van salaris hoort;


constaterende dat de huidige financiering van het primair onderwijs het bereiken van
een akkoord hierover tussen werkgevers en werknemers onmogelijk maakt;


verzoekt de regering, stappen te ondernemen om in de huidige kabinetsperiode te komen
tot een gelijke waardering, oftewel salaris, van leraren in het primair en voortgezet
onderwijs nu de functiewaardering gelijkgetrokken is,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul