27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 311
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderwijsraad in zijn recente brandbrief aan de Minister over
het nijpende en omvangrijke lerarentekort stelt dat de relatief lage salarissen in
met name het primair onderwijs het lerarenberoep onvoldoende aantrekkelijk maken;


constaterende dat de Onderwijsraad in het najaar met een advies voor de lange termijn
komt met het oog op het aantrekken van voldoende en goede leraren voor de klas;


verzoekt de regering, een investeringsagenda leraren, met onder andere aandacht voor
de lerarensalarissen, voor de komende jaren voor te bereiden, zodat we in de komende
jaren zeker kunnen zijn van voldoende en goede leraren voor de klas,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld