27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 310
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige en toenemende tekort aan leraren ook een negatieve bijdrage
kan leveren aan de kansengelijkheid voor leerlingen en gevolgen kan hebben voor de
segregatie;


constaterende dat het onderwijsjaarverslag over 2016/2017 van de inspectie Onderwijs
stelt dat tekort in leraren op termijn ook tot beperkingen in kansen kan gaan leiden;


constaterende dat het onderwijsjaarverslag ook stelt dat scholen met een «meer uitdagende
leerlingenpopulatie sneller last hebben van het plaatselijk steeds nijpender wordende
lerarentekort»;


verzoekt de regering, specifiek onderzoek te doen naar de effecten van het lerarentekort
op de kansengelijkheid voor kinderen en de segregatie en de Kamer hierover voor de
komende begroting te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld
Kwint