27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 304
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT

Voorgesteld 26 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen steeds minder goed bewegen en motorische vaardigheden afnemen;

constaterende dat vakleerkrachten bewegingsonderwijs bij uitstek leerlingen beter
leren bewegen;


constaterende dat de inzet van een vakleerkracht bijdraagt aan het verminderen van
de werkdruk van groepsleerkrachten;


constaterende dat de in het verleden gestelde ambities in het sectorakkoord over het
minimum aantal gymlesuren niet zijn behaald;


verzoekt de regering om, samen met het onderwijsveld afspraken te maken over bewegingsonderwijs
voor alle leerlingen en daaraan de inzet van vakleerkrachten te koppelen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint