27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 296
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we allemaal zeker willen zijn van een goede leraar voor de klas;

constaterende dat het werk van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs even
belangrijk is;


van mening dat de loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs te groot en
onterecht is;


van oordeel dat er snel een oplossing voor het lerarentekort in het basisonderwijs
nodig is;


verzoekt de regering, de loonkloof te dichten en bij de Voorjaarsnota meer geld vrij
te maken voor de leraren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Kuzu,
Westerveld
Van Raan
Kwint