27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 295
MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van groot belang is voor het Nederlandse onderwijs dat leraren
zich organiseren in een zelfbewuste, professionele beroepsgroep;


constaterende dat de Onderwijscoöperatie beoogd was deze rol te vervullen;

constaterende dat de Onderwijscoöperatie hierin niet geslaagd is, en nimmer het noodzakelijke
draagvlak en het vertrouwen van leraren heeft verworven;


constaterende dat door de bestuurlijke constructie de Onderwijscoöperatie nooit van,
voor en door de leraren zal zijn;


overwegende dat recente ontwikkelingen, zoals PO in actie, aantonen dat het mogelijk
is om de beroepsgroep zelfbewust en professioneel te verenigen;


verzoekt de regering, te bevorderen dat op een zo kort mogelijke termijn het bestuur
van de Onderwijscoöperatie wordt overgedragen aan een interim--bestuur van leraren
die het vertrouwen hebben van de beroepsgroep;


verzoekt de regering voorts, dit interim--bestuur alle ruimte te geven de taken en
bevoegdheden van de huidige coöperatie die op draagvlak kunnen rekenen te behouden,
en de overdracht naar een definitief bestuur voor te bereiden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Meenen
Rog