27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 294
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot deel van de toezichthouders in het primair en voortgezet
onderwijs onbezoldigd zijn;


constaterende dat in het hoger onderwijs juist alle toezichthouders bezoldigd zijn
en ruim € 10.000 per jaar krijgen;


verzoekt de regering, nut en noodzaak van toezichthouders in het onderwijs te onderzoeken
in relatie tot de bezoldiging die zij krijgen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint