27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 293
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering verschillende plannen heeft aangekondigd om het lerarentekort
terug te dringen, maar er geen concrete berekeningen zijn van de verwachte resultaten;


verzoekt de regering, een meerjarig deltaplan te maken voor de bestrijding van het
lerarentekort, waarbij verschillende maatregelen in samenhang worden bezien, inclusief
een tijdslijn met wanneer welke maatregelen worden genomen, door wie en met welk beoogd
resultaat,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul