27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 292
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen met een tweede opleiding in de richting gezondheidszorg of
onderwijs het instellingscollegegeld moeten betalen;overwegende dat de hoge kosten van het instellingscollegegeld een grote drempel zijn;
constaterende dat als we niets doen het lerarentekort in tien jaar stijgt naar 16.000
banen in het primair onderwijs en naar 1.500 in het voortgezet onderwijs;verzoekt de regering, de lerarenopleidingen aan te spreken op hun maatschappelijke
rol en hun te vragen om het wettelijke collegegeld te hanteren voor alle studenten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul