27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 291
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op termijn 100 miljoen euro structureel wordt uitgetrokken voor
de maatschappelijke diensttijd;


overwegende dat het bestrijden van het lerarentekort een grotere prioriteit heeft;

verzoekt de regering om, de middelen die voor de maatschappelijke diensttijd zijn
gereserveerd in te zetten voor het bestrijden van het lerarentekort,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld