27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 289
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitzend- en detacheringsbureaus leraren die al in loondienst zijn
wegkapen op scholen, door bijvoorbeeld hogere salarissen te bieden, waarmee het lerarentekort
op scholen wordt vergroot en deze scholen uiteindelijk weer via die bureaus het tekort
moeten opvullen;


overwegende dat onderwijsgeld weglekt naar dit soort bureaus omdat leraren via deze
weg veel duurder zijn voor scholen dan hen direct in loondienst te nemen;


verzoekt de regering om, samen met scholen voorstellen te doen over een maximumpercentage
van de lumpsum dat scholen mogen uitgeven aan uitzend- en detacheringskrachten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld