27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 287
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lerarentekort op dit moment wordt geregistreerd door vrijwilligers
via de website lerarentekortisnu.nl en nog niet alle scholen hierbij aangesloten zijn;


overwegende dat de registratie van het lerarentekort een taak is van het Ministerie
van OCW, zodat er een landelijk beeld kan ontstaan over hoeveel uitval er is en welke
noodgrepen scholen doen om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen en in welke
regio's er een succesvolle aanpak van het lerarentekort is;


verzoekt de regering, de problematiek van het lerarentekort in de praktijk in kaart
te brengen door landelijk te gaan registreren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld