27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 286
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN BEERTEMA

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beloningen van bestuurders in het onderwijs in veel gevallen niet
onder de onderwijs-cao vallen;


constaterende dat ook bestuurders in het onderwijs taken verrichten die binnen het
onderwijs vallen;


verzoekt de regering om, alle salarissen, ook die van bestuurders, onder te brengen
in de onderwijs-cao,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Beertema