27 830
Materieelprojecten


Nr. 277
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat telkens weer ernstige tekortkomingen bij Defensie aan het licht
komen, van gebrekkige kleding tot gebrek aan wapens en munitie, van armoedige en ongezonde
kazernes tot problemen met de voedselvoorziening;


constaterende dat de tekorten bij Defensie structureel van aard zijn en zich over
de hele linie beginnen te manifesteren;


overwegende dat het Ministerie van Defensie met het huidige budget niet in staat blijkt
deze problemen daadkrachtig aan te pakken;


roept de regering, op de uitgaven voor Defensie conform de verplichtingen in het NAVO-verdrag
op te schroeven naar 2% van het bbp,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet