27 830
Materieelprojecten


Nr. 276
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Defensie overduidelijk tekortschiet om de structurele
problemen op het gebied van materieel op effectieve wijze aan te pakken;


overwegende dat de problemen alleen kunnen worden aangepakt door een daadkrachtige
Defensieorganisatie;


roept de regering op om op de kortst mogelijke termijn de vereiste concrete stappen
te zetten om de organisatie op het ministerie te verbeteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet