27 830
Materieelprojecten


Nr. 275
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoekswerk van Trouw en Nieuwsuur is gebleken dat er Nederlandse
steun is geleverd aan terroristische groeperingen;


van mening dat het schandalig is dat Nederlandse militairen zelf hun uitrusting moeten
kopen, terwijl terroristische groeperingen in het buitenland deze spullen geschonken
krijgen;


verzoekt de regering, om per ommegaande Nederlandse militairen te voorzien van alle
basisvoorzieningen in plaats van het steunen van terroristische groeperingen in het
buitenland,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk