27 830
Materieelprojecten


Nr. 274
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Staatssecretaris van Defensie geen goed werkgeverschap heeft laten
zien;


spreekt uit dat de Staatssecretaris van Defensie een onverkorte zorgplicht heeft voor
het Defensiepersoneel,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk