27 830
Materieelprojecten


Nr. 253
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in het kader van de vervanging van de gevechtsuitrusting
een project uitvoert dat de aanschaf van een samenhangend systeem van een draagvest
en een reeks van extra uitrustingsstukken, zoals draagtassen, kogel- en scherfwerende
platen en een rugzak betreft;


constaterende dat het bestaande contract onder toepassing van artikel 346 van het
Verdrag betreffende de werking van de EU wordt uitgevoerd om de huidige leverancier,
de firma Elbit, de vervolgopdracht te gunnen;


constaterende dat de Israëlische wapenindustrie producten ontwikkelt die mogelijk
worden beproefd tijdens de al 50 jaar durende illegale bezetting van de Palestijnse
gebieden;


constaterende dat dit in strijd kan zijn met het internationaal recht;

verzoekt de procedure, voor het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) open
te stellen voor meerdere producenten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut