27 830
Materieelprojecten


Nr. 252
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering een groot aantal materieelprojecten doorvoert;

constaterende dat veel van deze systemen de mogelijkheden om deel te nemen aan een
oorlog in het zogeheten hoogste geweldspectrum aanmerkelijk vergroten;


constaterende dat de MQ-9 Reaper zal worden aangeschaft in het kader van het programma
voor het Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle;


constaterende dat aan een aantal voorwaarden nog niet is voldaan, zoals de certificatie
van de luchtwaardigheid en het voldoen aan arborichtlijnen met betrekking tot het
milieu;


tevens constaterende dat de voorbereiding van de MQ-9 Reaper in de fase van de D-brief
is gekomen en geen verdere discussie meer kan worden gevoerd;


verzoekt de regering, af te zien van de aanschaf van de MQ-9 Reaper,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut