27 830
Materieelprojecten


Nr. 251
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering de A- tot en met C-procedure voor grote
wapenaankopen heeft overgeslagen en op 1 mei 2018 de D-brief heeft uitgestuurd voor
de Apache-remanufacturing;


constaterende dat het Amerikaanse Defense Security Cooperation Agency op 20 februari
2018 al had gemeld dat deze opdracht aanstaande was;


van mening dat deze procedure onzorgvuldig is verlopen;

verzoekt de regering, de remanufacturing van de Apache uit te stellen tot na het doorlopen
van een nieuwe volledig gangbare procedure;


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut