27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 86
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een nieuwe indicator heeft laten ontwikkelen voor het
bepalen van het risico op onderwijsachterstanden en scenario's heeft voorgelegd voor
het verdelen van de beschikbare financiële middelen voor gemeenten en scholen;


overwegende dat de motie-Yücel c.s. uit 2015 vroeg om een nieuw te ontwikkelen indicator
voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen;


voorts overwegende dat volgens deze motie ook onderzocht moest worden welke middelen
daarbij nodig zijn voor een effectief en landelijk dekkend vve-aanbod voor alle doelgroepkinderen;


van mening dat, waar je ook woont in Nederland, elke leerling zeker moet zijn van
gelijke kansen in het onderwijs en dat achterstanden voorkomen en aangepakt moeten
worden;


verzoekt de regering, in samenspraak met PO-Raad en gemeenten, in kaart te brengen
wat er nodig is voor een daadwerkelijk effectief en landelijk dekkend aanbod voor
achterstandsleerlingen;


verzoekt de regering voorts, om een stappenplan te maken en de Kamer vóór Prinsjesdag
2018 aan te bieden over een daadwerkelijk effectief en landelijk dekkend aanbod voor
achterstandsleerlingen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul