27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 84
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bassischolen 32 miljoen euro aan achterstandsmiddelen moeten terugbetalen
als gevolg van strenge controles op de administratie van de gewichtenregeling;


overwegende dat bij twijfel of de informatie klopt de bewijslast bij scholen ligt;

verzoekt de regering om, nogmaals naar de terugvorderingen te kijken en in gevallen
waarbij men twijfelt of de administratie opzettelijk onvolledig was bijgehouden, coulant
te zijn en met de school een oplossing te vinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld