27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 83
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verschillende brancheorganisaties voor kinderopvang, de VNG,
PO-Raad en BOinK pleiten voor een voorschoolse voorziening voor alle peuters en hebben
berekend dat er voldoende rijksmiddelen beschikbaar zijn om dit realiseren;


verzoekt de regering om, in overleg met deze partijen de mogelijkheid te onderzoeken
of er met de huidige middelen een voorschools aanbod van minimaal zestien uur gedaan
kan worden voor alle peuters,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint
Van den Hul