26 485
Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Nr. 268
MOTIE VAN HET LID LODDERS

Voorgesteld 3 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse ondernemers tot de meest innovatieve, duurzame en beste
ter wereld behoren;


constaterende dat een gelijk speelveld en een eerlijke kans voor Nederlandse ondernemers
dus van het grootste belang zijn;


constaterende dat de Staatssecretaris zelf eerder aangegeven heeft dat sectorenbeleid
in de ekv ten koste zal gaan van export en werkgelegenheid;


overwegende dat Nederland sommige mvo-normen strenger toepast dan andere landen;

betreurende als Nederlandse ondernemers hierdoor opdrachten mislopen, de Nederlandse
economie banen mist en het milieu en de mensenrechten er per saldo niet op vooruitgaan;


verzoekt de regering, Nederlandse ondernemers een gelijke kans te geven en de mvo-normen
niet strenger toe te passen dan andere landen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders