25 087
Internationaal fiscaal (verdrags)beleid


Nr. 200
MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor bedrijven mogelijk is om zekerheid vooraf te krijgen over
de belastingheffing door middel van een ruling;


constaterende dat met name veel buitenlandse bedrijven gebruikmaken van rulings;

van mening dat ook onze mkb-bedrijven hier volop voor in aanmerking zouden moeten
komen, en dat dit nu in de praktijk nog te weinig het geval is;


verzoekt de regering, te bezien of er een laagdrempelig loket kan komen voor het mkb,
teneinde ook mkb-bedrijven zekerheid vooraf te kunnen geven over de voor hen toepasselijke
belastingheffing,


en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan