24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 187
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om alle regels die de afgelopen tien jaar erbij gekomen zijn
voor ouderinitiatieven weer af te schaffen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema