24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 186
MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouderinitiatieven inspelen op de behoefte van mensen met een beperking
om samen te wonen en om hierbij zo veel mogelijk eigen regie te hebben over zorg en
wonen;


constaterende dat het pgb voor veel ouders voorziet in de gewenste financieringsvorm;

overwegende dat de budgetten van bewoners worden samengevoegd om daarmee de zorg te
betalen, maar bij het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank de inkoop van zorg
wel door budgethouders individueel wordt afgehandeld en dit tot extra administratie
leidt;


verzoekt de regering, conform de aanbevelingen van het SCP om te onderzoeken of de
administratieve lasten voor pgb voor deze woonvormen verminderd kunnen worden, bijvoorbeeld
door een collectief pgb,


en gaat over tot de orde van de dag.


Ellemeet
Bergkamp