24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 184
MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouders die binnen de zorg in natura mogelijkheden zoeken voor het
opstarten van een ouderinitiatief nu vaak vastlopen op de financiering en/of organisatie;


verzoekt de regering, ouderinitiatieven in zorg in natura te stimuleren en ouders
die vastlopen bij de ontwikkeling van het ouderinitiatief ondersteuning te bieden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink