24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 183
MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN HERMANS

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het SCP-rapport Net als thuis blijkt dat ouderinitiatieven onder
druk staan door onzekerheden, onder andere als gevolg van regeldruk;


van mening dat ouderinitiatieven van grote waarde zijn en ouders regie geven over
de passende zorg voor hun kinderen;


verzoekt de regering, om samen met KansPlus, Naar-Keuze, Per Saldo en ouderinitiatieven
in kaart te brengen welke wet- en regelgeving op ouderinitiatieven van toepassing
is, om te bezien of er een lichter regime qua wet- en regelgeving met behoud van de
kwaliteit van de zorg mogelijk is en de Kamer hierover medio 2019 te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bergkamp
Hermans