24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 181
MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het SCP-rapport Net als thuis blijkt dat korte indicatiebesluiten
vanuit de Wmo 2015 een van de onzekerheden is waarmee ouderinitiatieven geconfronteerd
worden;


overwegende dat dergelijke korte indicatiebesluiten leiden tot regelmatige herindicatietrajecten,
hetgeen kostbaar is voor een gemeente en door cliënten als zeer belastend wordt ervaren;


verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met KansPlus, Naar-Keuze, Per Saldo, ouderinitiatieven
en de VNG met als concreet doel dat toekenningsbesluiten voor het Wmo-pgb voor een
langere duur afgegeven worden en de Kamer hierover te informeren in het tweede kwartaal
van 2019,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bergkamp
Slootweg
Agema
Hermans
Ellemeet
Hijink