24 077
Drugbeleid


Nr. 420
MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord en in de opdracht aan de adviescommissie experiment
gesloten coffeeshopketen afspraken zijn gemaakt over een uniform experiment met het
gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik in zes tot tien middelgrote gemeenten
dat na afloop weer moet worden afgebouwd;


overwegende dat het advies van de commissie experiment gesloten coffeeshopketen laat
zien dat het door de regering voorgenomen experiment niet gaat werken;


verzoekt de regering, helemaal te stoppen met het staatswietexperiment en het aangekondigde
wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen niet bij de Tweede Kamer aanhangig
te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij