24 077
Drugbeleid


Nr. 418
MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN KUIKEN

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onafhankelijke adviescommissie-Knottnerus in zijn eerste bevindingen
aangeeft dat het experiment met gereguleerde wietteelt een goede kans van slagen heeft,
maar het dan wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen;


overwegende dat de adviescommissie adviseert het experiment niet af te bouwen na vier
jaar als het experiment een succes blijkt, omdat dat de motivatie om mee te doen aan
het experiment bij voorbaat kan ondermijnen en het ethisch bezwaarlijk zou zijn om
nu al te stellen dat deelnemende coffeeshophouders na vier jaar weer de illegaliteit
in moeten;


van mening dat het voorgestelde experiment met gereguleerde wietteelt een zo groot
mogelijke kans van slagen moet krijgen;


verzoekt de regering om, na de experimenteerfase niet standaard over te gaan op een
afbouwfase waarin wordt toegewerkt naar een situatie zoals deze bestond vóór het experiment,
maar de resultaten van het experiment te monitoren en bij positieve resultaten het
experiment niet zonder meer af te bouwen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Nispen
Kuiken