23 987
Lidmaatschap van de Europese Unie


Nr. 238
MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 5 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de brexit over minder dan een jaar zal plaatsvinden;

constaterende dat 35.000 Nederlandse bedrijven zaken doen in het Verenigd Koninkrijk;

overwegende dat de brexit grote gevolgen zal hebben voor onder andere het mkb;

overwegende dat het mkb vaak minder capaciteit heeft om zich zo optimaal mogelijk
voor te bereiden op de consequenties van de brexit, waardoor een actieve campagne
hiervoor van belang is;


verzoekt de regering om, met een plan van aanpak te komen om het mkb actief te informeren
over de gevolgen van de brexit;


verzoekt de regering tevens, om de Kamer periodiek te rapporteren over de voortgang
van de voorbereidingen op de consequenties van de brexit en hierbij inzichtelijk te
maken welke resultaten geboekt zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.


Veldman
Amhaouch
Paternotte