23 987
Lidmaatschap van de Europese Unie


Nr. 234
MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 5 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de brexit grote veranderingen met zich meebrengt voor Nederlandse
ondernemers;


overwegende dat mkb-bedrijven vaak minder capaciteit hebben om zich optimaal voor
te bereiden op de consequenties van de brexit, waardoor speciale aandacht hiervoor
van belang is;


verzoekt de regering, zich in te zetten dat voorlichting aan mkb-bedrijven over de
brexit zo optimaal mogelijk en tijdig wordt georganiseerd en bij nieuwe wet- en regelgeving
die ontstaat door de brexit te toetsen op administratieve lasten voor het mkb,


en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch