22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 62
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna 90.000 internationale studenten een volledige bachelor- of
masterstudie volgen in Nederland;


overwegende dat dat aantal naar verwachting verder zal toenemen;

overwegende dat het scheppen van de juiste randvoorwaarden essentieel is voor het
aantrekken en behouden van internationaal talent;


overwegende dat uit een inventarisatie door het ISO, de LSVb en ESN Nederland blijkt
dat het welzijn van internationale studenten in Nederland ondermaats of zorgwekkend
is;


overwegende dat deze inventarisatie nog geen volledig representatief beeld geeft van
de situatie;


verzoekt de regering, jaarlijks onderzoek te laten doen naar de belevenissen en het
welzijn van internationale studenten in Nederland,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil