21 501-33
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie


Nr. 694
MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 11 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat netneutraliteit in de Verenigde Staten is afgeschaft;

constaterende dat de Europese Commissie de netneutraliteitsverordening uiterlijk op
30 april 2019 moet hebben geëvalueerd;


constaterende dat Nederland vanwege deze verordening zerorating niet kan verbieden,
ondanks dat dit strijdig is met de strengere Nederlandse wettelijke bepalingen over
netneutraliteit die eerder van kracht waren;


verzoekt de regering, zich in te blijven spannen voor netneutraliteit en een verordening
die ook een verbod op zerorating mogelijk maakt,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya