20 454
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen


Nr. 136
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 11 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er mogelijk rechthebbenden op de backpayregeling afgewezen zijn
wegens het ontbreken van een aanstellingsbewijs of het ontbreken van andere op papieren
gevraagde bewijzen;


van mening dat de Staatssecretaris van VWS aangeeft dat de backpayregeling ook toegekend
kan worden op basis van getuigenissen, foto's en fysieke kenmerken van verblijf in
een jappenkamp;


constaterende dat de Staatssecretaris aangegeven heeft de backpayregeling direct te
heropenen indien zich nieuwe rechthebbenden aandienen;


verzoekt de regering, de backpayregeling open te stellen voor rechthebbenden die werden
afgewezen wegens het gebrek aan papieren bewijs, maar wel getuigenissen, foto's of
fysieke bewijzen hebben overlegd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema