20 454
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen


Nr. 135
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 11 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering bij aanvang 1.020 rechthebbenden voor de backpayregeling
identificeerde;


constaterende dat slechts 594 rechthebbenden hun backpay kregen;

verzoekt de regering, de backpay aan alle 1.020 oorspronkelijk voor de backpayregeling
in aanmerking komende rechthebbenden, of hun nabestaanden, uit te keren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema